• فارسی
  • English

توضیحات آهن 5 - تانک

فرماندهی یک جوخه از تانک های زره ​​پوش، انفجار برق آسای دشمنان در حملات و نفوذ به سرزمین های دشمن در یک بازی هیجان انگیز. بهبود جوخه ملی خود برای نبرد در برابر دیگر فرماندهان و تبدیل شدن به بهترین در میدان جنگ.
یادتان باشد، تانک های مختلف را امتحان کنید.

شروع با وسایل نقلیه عمومی و در پایان جایگزین کردن آنان با هیولاهای آهنی همچون پرشینگ، IS-1 یا تایگر.
خدمه خود را برای بهبود مهارت ها آموزش داده و تانک ها را فدرتمندتر کنید.

حالت تک نفره: ساخت پایگاه خود و کنترل آن بر روی نقشه
آنلاین و چند نفره: اتصال آنلاین و نبرد با بازیکنان دیگر به صورت زنده و یا ناهمزمان. این کار آسانی نیست، بازیکنان دیگر براحتی به شما اجازه برنده شدن نمی دهند.