• فارسی
  • English

توضیحات مدیر فوتبال زیرزمینی 2017

ایجاد امپراتوری فوتبال!
نگاهی به باشگاه فوتبال در حال سقوط شهر و کشیدن آن به بالا به هر قیمتی...
معامله، رشوه، طرح و برخورد به عنوان یک سرمایه دار خیلی مهم و زبده فوتبال.
زرنگ تر بودن از مدیران باشگاه های رقیب برای پیروزی در مسابقات قهرمانی.

مدیر فوتبال زیرزمینی 2017، یک بازی رایگان و آنلاین مدیریت تیم فوتبال است.
بنا کردن تیم شهر خود، آموزش تیم، ثبت نام ستارهای فوتبال، استفاده از مهارت های سوال برانگیز و استفاده از تاکتیک های کثیف وفساد برای پایین کشیدن مدیران باشگاه رقیب.

ویژگی های بازی Underworld Football Manager - مدیر فوتبال زیرزمینی 2017:
  • رقابت آنلاین در مقابل رقبای واقعی در لیگ و تورنمنت
  • انتخاب یک شهر ناشناخته و ساخت امپراتوری خود
  • برنده شدن با فساد: جاسوسی مخالفان، حمله به آنها، دادن رشوه و خرابکاری در کارهایشان
  • قرار دادن 11 بازیکن خود در برای رقیبان زندگی واقعی
  • پیشرفت و یادگیری مهارت ها برای رسیدن به امتیاز 'بی انصاف' در برای حریفان
  • استفاده از ستاره های فوتبال در تیم خود
  • همکاری با دوستان و پایین کشیدن دشمنان مشترک
  • اموزش تیم خود و دادن اقلام مختلف به آنها