• فارسی
  • English

توضیحات ناو جنگی در جنگ جهانی دوم

جنگ بر روی آب را تجربه کنید. در محیط سه بعدی و فوق العاده اکشن، جنگ جهانی دوم را برروی دریاها فرماندهی کنید. کنترل جنگ را برعهده گرفته و نیروها را به سوی پیروزی هدایت کنید.

این بازی بیش از 10 میلیون بار در سراسر اینترنت دانلود شده و رتبه مناسبی از کاربران دریافت نموده است.

ویژگی های بازی ناو جنگی در جنگ جهانی دوم:
  • گرافیک فوق العده HD برخلاف حجم کم آن
  • جنگ های طبیعی برروی دریا در جنگ جهانی دوم
  • ناو جنگی خود را به سلاح های مختلف مجهز نموده و آماده پیروزی شوید.
  • مراحل و بخش های مختلف بازی از جنگ جهانی دوم پیروی می کند.
  • بدون نیاز به اینترنت