• فارسی
  • English

توضیحات ربات تبدیل شونده

بازی شبیه ساز فیلم مشهور ترانسفرمز.
شما در این بازی وسیله مکانیکی منحصر به فردی هستید که از فضا به زمین آورده شده اید و در میان شهروندان عادی به شکل یک ماشین هستید. از قدرت خود برای کمک به مردم و مبارزه با ربات های دیگر که برای نابودی بشر اقدام کرده اند، استفاده کنید.
  • تیرانداز سوم شخص سه بعدی
  • حالت مکانیکی با مهمات نامحدود
  • انتخاب سلاح های بزرگ ویرانگر
  • وظایف متعدد و پاداش های بزرگ