• فارسی
  • English

توضیحات انگلیسی بنویسید

حروف انگلیسی را یاد گرفته و بنوسید. این برنامه برای تمرین نوشتن الفبای انگلیسی است و به توسعه دانش آموز در یادگیری برای نوشتن حروف و اعداد کمک می کند.

ویژگی های بازی ABC123 English Alphabet Writeانگلیسی بنویسید:
  • بازی های آموزشی رایگان
  • ساده ترین راه برای یادگیری حروف و اعداد انگلیسی
  • گرافیک رنگی و روشن
  • کمک به دانش آموزان برای یادگیری حروف و اعداد