• فارسی
  • English

توضیحات مکوراما

به ربات ریزه میزه کمک کنید تا در 50 محیط مختلف به خانه خود برود.
بازی دارای چالش هایی است که شما را ساعت سرگرم خواهد نمود.

ویژگی های بازی Mekorama - مکوراما:
  • گیم پلی آرامش بخش
  • ربات ناز
  • جمع آوری کارت های مراحل
  • امکان ساخت شهر
  • حجم کم بازی