• فارسی
  • English

توضیحات میامی شهر جنایت

زرادخانه بزرگ سلاح های واقعی را امتحان کنید.

ویژگی های بازی Miami Crime Vice Town - میامی شهر جنایت
  • نقشه جدید با فضای بیشتر برای اقدامات
  • دشمنان بیشتر
  • تسلیحات جدید اضافه شده تا دشمنان را نابود کنید
  • اتومبیل ها و موتورهای جدید
  • گرافیک عالی برای عملکرد بهتر
  • افزایش پاداش