• فارسی
  • English

توضیحات آگار آی اُ

با تمامی بازیکنان سراسر دنیا بازی کنید و سعی کنید بزرگترین سلول دنیا شوید!

سلول کوچک خود را کنترل کنید، سایر بازیکنان را خورده و بزرگتر شوید! اما حواستان باشد بازیکنان بزرگتر سعی خواهند نمود تا شما را وعده ناهار خود کنند. تلاش کنید و زنده بمانید تا بزرگترین سلول بازی شوید.

بازی با کنترل های جدید برای موبایل های لمسی همانند کنترل در کامپیوتر؛ نسخه کامپیوتر بازی میلیون ها کاربر دارد. از بازی رایگان لذت ببرید و سعی کنید با تاکتیک های جاخالی دادن، تقسیم کردن و ... سایر بازیکنان را قافل گیر کنید.