• فارسی
  • English

توضیحات پادشاه تیرانداز کمان

در بازی پادشاه تیرانداز کمان شما همیشه با چالش های جدید روبرو می شوید. در مسابقات شرکت کنید تا سطح خود را افزایش داده و به موقعیت های جدید و رقابت با بهترین ها دست یابید.
پادشاه تیرانداز کمان چیزی بیشتر از مسابقات دو نفره است. در حالت های تک نفره بازی کرده و خودتان را امتحان کنید و ببینید تا کجا می توانید پیش بروید.