• فارسی
  • English

توضیحات حمل و نقل پلیس

راننده کامیون پلیس در این بازی حمل و نقل شوید و از این بازی سرگرم کننده  لذت ببرید. شما در این بازی نه تنها با یک کامیون پلیس رانندگی می کنید بلکه می توانید یک کروزر پلیس را نیز سوار شوید. مدل های کامیون های پلیس بسیار دقیق هستند که باعث می شود این شبیه ساز پلیس بسیار طبیعی باشد.
عضویت در پلیس و تبدیل شدن به مسئول حمل و نقل. مدیریت زمان در بازی های حمل و نقل پلیس هیجان بازی را افزایش می دهد. کشتی ها ماشین های  پلیس را حمل می کنند و کامیون های پلیس آنها را به فرودگاه منتقل می کنند تا به ستاد پلیس فرستاد شود. تبدیل به یک حمل کننده کامیون، راننده جیپ و کاپیتان کشتی شوید.