• فارسی
  • English

توضیحات پخت معجون

ساخت رستوران فروش انواع معجون به مشتریان.
مخلوط معجون رنگارنگ! وقتی می گوییم رنگارنگ منظورمان به معنای واقعی کلمه است. مخلوط کردن هوشمندانه و تطبیق تئوری رنگ ها، ساخت معجون ها، پختن اسنک های عجیب و غریب و خوشمزه، استفاده از ریشه گیاه و گوشت اژدها، خدمت به مشتریان انسانی، الف ها، دورف ها، اورک ها و اجنه، ارتقا فروشگاه خود، راه اندازی فروشگاه در 7 مکان منحصر به فرد در سراسر زمین با بهترین تجهیزات فروشگاه، مبلمان و دکوراسیون جدید برای حفظ شادی مسافران خسته.

امکانات بازی Potion Punch - پخت معجون:
  • مجموعه ای بی پایان از امکانات
  • انواع مشتریان از نژادهای مختلف با سلیقه های مختلف
  • مشتریان ویژه
  • 7 مکان منحصر به فرد
  • صدها ارتقاء
  • ساعت ها سرگرمی