• فارسی
  • English

توضیحات شهر جنایت سان آندرس

شما به عنوان یک افسر گروه ضربت وظیفه دارید که مجرمان را کنترل کرده و امنیت را در شهر برقرار کنید.
برای متوقف کردن جنایتکاران و تکمیل ماموریت نیاز به خرید خانه های جنایتکاران دارید، و اینگونه شهر سان آندریاس دوباره پاکسازی می شود.
هنگامی که در حال گشت زنی با ماشین هستید، برای انجام ماموریت، اطراف را خوب نگاه کنید. از دکمه های میانبر برای شروع ماموریت استفاده کنید.

در این بازی می توانید از ماشین های پلیس کشورهای مختلف مانند روسیه، اسپانیا، آلمان، ایالات متحده آمریکا و ماشین ویژه ارتش استفاده کنید.
بمب گذاری و منفجر کردن آنها، بازیابی وسایل نقلیه به سرقت رفته، از بین بردن جنایتکاران، جمع آوری اسناد جنایتکاران خشمگین و ...

ویژگی های بازی San Andreas Crime City 3D - شهر جنایت سان آندرس:
  •  5 اتومبیل مختلف پلیس از روسیه، آلمان، اسپانیا ایالات متحده آمریکا
  • زره پوش ویژه ارتش هر یک با ویژگی های مختلف و منحصر به فرد
  • خرید زره اضافی برای زنده ماندن در ماموریت های سخت
  • بهبود شخصیت خود در طول بازی
  • انجام ماموریت هایی مانند بازیابی اتومبیل به سرقت رفته و از بین بردن مجرمان خشمگین
  • بازی به عنوان یک پلیس نظامی
  • باز کردن برنامه های ویژه