• فارسی
  • English

توضیحات کریکت واقعی

رسیدن به هیجان در بازی کریکت واقعی! شروع تورنمنت های بین المللی، لذت بردن از کریکت در یک بازی سبک و طبیعی.