• فارسی
  • English

توضیحات عرصه جاودان

بازی اکشنی که بیش از 35 کاراکتر و ماموریت های روزانه تک نفره داستاندار دارد.
آموزش تیم خود در مُد داستانی، تسلط بر دیگر بازیکنان آنلاین در یک چالش رو در دو. امکان مبارزه با دوستان یا حریفان خود.

ویژگی های کلیدی بازی Eternal Arena - عرصه جاودان:
  • تجهیز، ارتقا، آموزش و فرماندهی 35 قهرمان
  • بیش از 15 حالت بازی
  • تاکتیک تیمی: مجموعه ای برای ایجاد و رهبری سه قهرمان در نبرد
  • نبرد با دوستان و مخالفان
  • جنگ، ماموریت، شرکت در عملیات و ...