• فارسی
  • English

توضیحات آرنا مسترز

بدون سیاهچال! فقط نبردهای زنده.
مبارزه های تک به تک رقابتی با سایرین.
جنگ در زمان واقعی، بدون خستگی.
شرکت نبردهای بزن بزن.

ویژگی های بازی Arena Masters - آرنا مسترز:
  • حالت های نبرد متعدد
  • همکاری با دوستان خود برای کنترل نقشه
  • دوئل  در آرنا
  • تماشای شخصیت خود در بازی خودکار
  • تدبیر ترفندها و استراتژی های خود
  • 13 قهرمانان منحصر به فرد هر کدام با توانایی های ویژه
  • ترکیب قهرمانان برای ایجاد تیم های قدرتمند
  • سفارشی کردن قهرمانان خود
  • انتخاب انواع بسیار متنوعی از ظواهر برای هر قهرمان