• فارسی
  • English

توضیحات زامبی ها می آیند

زامبی ها را با کشیدن انگشت خود روی صفحه بکشید.

ویژگی های بازی EXO Zombies - زامبی ها می آیند:
  • 9 EXO قدرت فوق العاده
  • امواج از زامبی ها
  • خوش بگذره