• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه درگ 2

مسابقه درگ ماشین با فیزیک ماشین واقعی.
  • حالت مسابقه چند نفره
  • 23 اتومبیل مختلف
  • گیربکس خودکار یا دستی
  • تنظیم ماشین
  • تنظیمات سیستم تعلیق
  • تیونینگ بیرون ماشین
  • رانندگی آزادانه
  • نمایش ترافیک خودروها
  • محیط بزرگ