• فارسی
 • English

توضیحات مسابقه درگ - آنلاین

بازی درگ واقعی ماشین با خودروهای مختلف.
 • دارای 50 ماشین
 • همه ماشین ها با زاویه داخل کابین
 • محیط زیست بزرگ
 • حالت چند نفره
 • حالت چند نفره رایگان
 • قهرمانی
 • چت
 • چندین اتومبیل در گاراژ
 •  ماشین واقعی
 • تنظیم ماشین
 • تنظیمات سیستم تعلیق خودرو