• فارسی
  • English

توضیحات پارکینگ اتومبیل - گیربکس دستی

در این بازی موقعیت هایی وجود دارد که باید پارکینگ معکوس و موازی را ایجاد انجام دهید.
این بازی عالی برای کمک به پارک ماشین خود در زندگی واقعی مفید خواهد بود.
خودروها را با جعبه دنده دستی می رانید.
این بازی پارکینگ اتومبیل دارای 70 اتومبیل مختلف است.
برای اجرای درست بازی پارکینگ اتومبیل - گیربکس دستی، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.olzhas.manualparking وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.olzhas.manualparking کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.
دانلود بازی:
⇓ دانلود فایل نصبی بازی با لینک مستقیم - 50 مگابایت