• فارسی
 • English

توضیحات نبرد سایه

به شهرهای بزرگ سفر کنید و با پنج جناح مخفی مبارزه کنید، هیولاهای جدید بگیرید و تجهیزات نادر جمع آوری کنید. توانایی های هیولاهایتان را با دقت متعادل کنید تا گروه نهایی را بسازید، سپس آنها را در گروه های مخالفان رها کنید.
هنگامی که به مراحل بالا رفتید و هیولاهایتان به تکامل رسیدند، با دشمنان بزرگ تر و کشنده تری روبرو خواهید شد.

ویژگی های بازی Shadow Wars - نبرد سایه:
 • هیولاهای قدرتند را جمع آوری کنید، پیشرفت دهید و به تکامل برسانید.
 • استراتژی های شدید: گروهی از هیولاها بسازید، مهارت هایشان را مدیریت کرده و بازیتان را برنامه ریزی کنید.
 • رویدادهای زنده روزانه و هفتگی بر اساس خبر های دنیای واقعی
برای اجرای درست بازی نبرد سایه، مراحل زیر را دنبال کنید:
 1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
 2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
 3. بررسی کنین که بازی در کارت حافظه نصب شده یا حافظه داخلی.
 4. بسته به اینکه بازی در کدام حافظه(داخلی یا خارجی) نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشته، آن را ایجاد کنین.
 5. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
 6. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.pikpok.mm.play وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 7. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.pikpok.mm.play کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.