• فارسی
  • English

توضیحات پارکینگ خودرو

بازی دارای یک گاراژ با 10 ماشین مختلف برای انتخاب از انواع خودروهای سواری، اسپورت، ون، مینی بوس و کامیون است.

امکانات بازی Shopping Mall Car & Truck Parking - پارکینگ خودرو:
  • کشف پارکینگ ها، کوچه، خیابان ها و مسیرهای مختلف
  • آزمون مهارت های پارکینگ
  • اجتناب از اتومبیل های دیگر و موانع
  • انتخاب از 10 ماشین های منحصر به فرد
  • تکمیل 50 ماموریت