• فارسی
  • English

توضیحات سلطان بولینگ

بهترین بازی بولینگ دو نفره برای اندروید با امکان بازی با بازیکنان سراسر دنیا.

ویژگی های بازی سلطان بولینگ:
  • کنتری حسی و ساده
  • بولینگ در مکان های سراسر دنیا
  • شامل بیش از 60 توپ بولینگ زیبا
  • مُد یک به یک برای رقابت دو نفره به صورت زنده
  • دارای سیستم رتبه دهی برای نشان دادن مهارت خود