• فارسی
  • English

توضیحات پرونده جنایی

بازی کشف پرونده های جنایی و اشیاء پنهان.
آیا آماده حل و کشف قتل های مرموز هستید؟
پیوستن به پلیس جنایی برای حل یک سری از قتل های پنهانی و زنجیره ای در یک بازی به سبک ماجراجویی و معمایی. تحقیقات از صحنه جرم برای یافتن سرنخ و یافتن مظنون و بازجویی آن. تجزیه و تحلیل از شواهد برای گرفتن قاتل.
منتظر شما هستیم تا مهارت های کارآگاهی خود را نشان دهید.

امکانات بازی Criminal Case - پرونده جنایی:
  • تحقیقات از صحنه های جرم در شهر های فاسد
  • بازی با دوستان خود با بهترین کارآگاه ها
  • بررسی سرنخ ها و تجزیه و تحلیل نمونه ها و شواهد
  • بازجویی از شاهدان و مظنونین
  • اعمال عدالت