• فارسی
  • English

توضیحات ترن ژوراسیک

ترن حود را کنترل کرده و در زیر آب کوسه ها و دیگر ماهی های عجیب و غریب را ببینید. مراقب باشید کوسه را تحریک نکنید.
ماجراجویی خود را در معبد پنهان باستان آغاز کنید و از جزیات دقیق بازی و گرافیک  فوق العاده آن لذت ببرید.
در هر زاویه اطراف را نگاه کنید جزیات بسیار دقیق سه بعدی را می بینید، که فراتر از تجربیات واقعیت مجازی می باشد.