• فارسی
  • English

توضیحات پیگی بوم - روز ولنتاین

جزیره شما از طرف یکی از دوستانتان مورد حمله قرار گرفته است. باید خود را برای انتقام آماده کنید. چرخ را بچرخانید تا طلا و سپر بیشتری کسب نمایید.
پیگی بوم هر روز این فرصت های رایگان را به شما می دهد تا چرخ را بچرخانید و توده ای از سکه برنده شوید.

با دوستانتان بازی کنید!
دوستانتان را دعوت کنید و با بازیکن های سراسر دنیا رقابت کنید.

سیستم شخم زدن
به حفر کردن ادامه دهید؛ یک تکه طلا منتظر شماست تا آن را در بازی کشف کنید.

حیوانات خانگی بامزه
حیوانات ناز مختلف برای نگهداری در جزیره و غذا دادن به آناه