• فارسی
  • English

توضیحات گانگسترهای شهر سان آندرس

گانگسترهای شهر ساندرس یکی از بهترین بازی های اکشن بر اساس جنایات و زندگی جنایتکاران است.
مجرمان با تیراندازی و کشتار شهروندان بی گناه سان آندرس، شهر را نابود کرده و هرج و مرج غیر منتظره ی در شهر بوجود آوردند، جنایتکاران بیگناهان را بی رحمانه به گروگان گرفته و می کشند. زیبایی و فرهنگ آرامش به زودی به شهر بازمی گردد. شما یک جنگنده واقعی خیابانی هستید، فقط فرار از قانون را فراموش کردید. اکنون زمان تبدیل شدن به یک شهروند عصبانی برای طرح انتقام علیه قاتلان است.