• فارسی
 • English

توضیحات جزیره بهشتی

چالش هایی برای ساخت شهر یا مزرعه خود با تمیزکاری جنگل، ایجاد فضای زیبا برای خانه ها، ساختمان ها و قلعه های خود در این بازی شبیه سازی مزرعه هیجان انگیز از این بازی لذت ببرید.
سرگرمی های بازی جزیره بهشتی:
 • استفاده از شمشیر یا تبر در جنگل و غلبه بر موانع
 • ساخت خانه های زیبا و ماجراهای زندگی
 • داستان مزرعه رشد میوه و برداشت محصولات زراعی، سبزیجات برای زنده ماندن
 • رمز و راز یک بهشت ​​کامل با باغ، گل ها، درختان، خانه
 • ساخت قلعه خود
 • دریافت منابع اضافی در طول زمان محدود
 • ماجراجویی در کشور و ساخت شهرهای بزرگ
 • کسب پاداش هایی همچون شمشیر، طلا و نقره برای پیشرفت
 • وجود معدن هایی با گنجینه های پنهان
 • رقابت با دوستان
 • برنده شدن جوایز بزرگ
 • تبدیل شدن به یک سرمایه دار ماجراجو و کمک به قهرمانان
 • سفارشی کردن زمین