• فارسی
  • English

توضیحات رانندگی شهر آلوده زامبی

 شما آخرین بازمانده، در شهر آلوده ویروس وحشتناک زامبی هستید. با کنترل ماشین خود در جاده ها آلوده زامبی را بکشید یا زامبی آنها شما را می کشند، می توانید ماشین خود را در گاراژ ساخت و توسعه دهید.

ویژگی های بازی Blocky city: infected zoneشهر آلوده زامبی:
  • مسابقه ای سریع در شهر پیکسل، که توسط زامبی پر شده است
  • بلوک بزرگ و دو شهر کوچک
  • رانندگی از دید سوم شخص 
  • گرافیک مدرن و فیزیک واقع گرایانه
  • کشتن زامبی ها
  • جمع آوری سکه برای ساخت ماشین
  • در گاراژ می توانید ماشین خود را بهبود بخشید