• فارسی
  • English

توضیحات تاکسی دیوانه - یورش در شهر

تاکسی خود را دیوانه وار برانید! مسافران را سر وقت به محل موردنظرشان برسانید. هرچقدر دیوانه وارتر برانید، مبلغ دریافتی شما بیشتر خواهد شد!

خودروی شما: قوانین شما. سرعت، دیریفت، پرش از شیب و ...
خودروی خود را انتخاب کرده و به سلیغه خود آن را سفارشی کنید.

بازی تاکسی دیوانه - یورش در شهر بیش از 5میلیون بار در سراسر اینترنت دانلود شده است.
برای اجرای درست بازی تاکسی دیوانه - یورش در شهر، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بررسی کنین که بازی در کارت حافظه نصب شده یا حافظه داخلی.
  4. بسته به اینکه بازی در کدام حافظه(داخلی یا خارجی) نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشته، آن را ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  6. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.sega.cityrush وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  7. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.sega.cityrush کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.