• فارسی
  • English

توضیحات تاکسی دیوانه - یورش در شهر

تاکسی خود را دیوانه وار برانید! مسافران را سر وقت به محل موردنظرشان برسانید. هرچقدر دیوانه وارتر برانید، مبلغ دریافتی شما بیشتر خواهد شد!

خودروی شما: قوانین شما. سرعت، دیریفت، پرش از شیب و ...
خودروی خود را انتخاب کرده و به سلیغه خود آن را سفارشی کنید.

بازی تاکسی دیوانه - یورش در شهر بیش از 5میلیون بار در سراسر اینترنت دانلود شده است.
بعد از نصب بازی تاکسی دیوانه - یورش در شهر(Crazy Taxi™ City Rush)، دیتای آن را به پوشه زیر در موبایل یا تبلت خود انتقال دهید. در صورت نبود چنین پوشه ای، آن را ایجاد کنید.
/sdcard/android/obb/com.sega.cityrush/
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از دیتای بازی تاکسی دیوانه - یورش در شهر، به بخش فایل دیتای برنامه اندروید چیست و چگونه می توان آن را نصب کرد؟ مراجعه نمایید.