• فارسی
  • English

توضیحات خدای صحنه

داستان بازی: وایکینگ ها در تلاش برای حمله به کاخ الهی و  تصرف تاج و تخت هستند، اما توسط مدافعان وفادار به چالش کشیده می شوند.
ارتش خود را انتخاب کنید و در برابر مهاجمان دفاع کنید.
در این بازی شما باید همه وایکینگ ها را متوقف کرده و وادار به تعظیم کنید.
 جمع آوری معجون و جادوها برای پیروزی در این نبرد بزرگ از وظایف شماست.

سلاح مناسب را برای مبارزه انتخاب کنید و با اجزای سازنده دفاع کنید.
یک بازی سرگرم کننده با زاویه های مختلف، قدرت دهنده ها، بسیاری از راه ها برای به دست آوردن طلا، سطوح رنگارنگ و واحد ها و سلاح ها ویژه.
در مقابل چیدمان دشمنان دقت کنید، زمان کشتن بسیار مهم است. مراقب حرکات پنهانی باشید.
هر قهرمان دارای مزیت منحصر به فرد خود است.
قدرت الهی، ترکیبی از سحر و جادوی خدایان مصر و قدرتی از قدرت های خدایان یونانی است.
این بازی رایگان است.