• فارسی
  • English

توضیحات تیراندازی

گونتر یک سرباز سابق ارتش است که برای رسیدن به گنج تلاش می کند. الماس هایی که قرار است او اقدام به دزدیدنشان کند توسط نیروهای قوی محافظت می شوند. اما این ها برای او مسئله مهمی نیست، قهرمان ما در نبردهای مختلف به خوبی آموزش دیده و چیزی نمی تواند او را متوقف کند.

در این بازی تفنگی، همانند یک تک تیرانداز با سلاح های قدرمتند شروع به شلیک کنید. ممکن است در مسیر با حیوانات وحشی روبرو شوید. شجاع باشید و کار خود را رها نکنید!

ویژگی های بازی war 3D -  shooting game -تیراندازی:
  • گرافیک خوشگل
  • بازی به سبک تیرانداز اول شخص
  • کنترل ساده بازی
  • وجود سلاح های مختلف
  • تیراندازها با هوش مصنوعی کنترل می شوند.
  • بازی رایگان