• فارسی
  • English

توضیحات فرار از املاک لوگان

آیا می توانید از املاک لوگان فرار کنید؟
ده ها پازل برای به چالش کشیدن وحل، محیط های زیبا و تلطیف شده برای کشف، 3 فصل برای تکمیل با داستان لذت بخش و موسیقی غنی از ویژگی های این بازی می باشد.
به عنوان سه عضو مختلف خانواده بازی کرده و پازل ها را برای کشف رمز و راز اطراف املاک حل کنید.