• فارسی
  • English

توضیحات هِی دِی

بهترین بازی کشاورزی برای همیشه. به هِی دِی(هی روز یا روز یونجه)، بازی محبوب و مشهور بیش از 122 کشور خوش آمدید. از زمین خود استفاده کنید، محصولات خود را برداشت نمایید و با همسایگان و دوستان خود تجارت کنید.

ویژگی های بازی هِی دِی:
  • پرورش و سفارشی کردن مزرعه
  • فروش محصولات و تجارت با همسایه ها از طریق مغازه های کنار جاده ای
  • سفارشات خود را بار کامیون یا کشتی کنید.
  • شهر خود را بسازید و بازدیدکنندگان خوش آمد بگویید.