• فارسی
  • English

توضیحات کابوس قرار ملاقات

دوست شما، ایتان از شما برای حضور در یک مهمانی دونفره دعوت کرده! حال زمان آن رسیده تا برای این لحظه به یادماندنی آماده شوید. از تخت خواب بلند شده و خود را آرایش کنید که مدت هاست منتظر چنین لحظه ای هستید.
وای، چه اتفاق بدی... روی صورت شما، جوش های بزرگ و قرمزی ظاهر شده که تمام زیبای شما را زیر سوال می برد!!! زمان زیادی برای آماده شدن ندارید، با کمک ابزارهای جادوگری سعی کنید تا آنها را از بین برده و به موقع به قرار خود برسید.