• فارسی
  • English

توضیحات مراقبت از خواهران دوقلو

آیا می توانید از خواهران دوقلو و مادر باردارشان که احساس ناراحتی می کند مراقبت کنید؟
مادر می خواهد نوزادان را به دنیا بیاورد، لطفا به دنیا آمدن دو بچه سالم با همراهی دکتر کمک کنید.
مادر یک خواهر دوقلو دوست داشتنی را به دنیا آورد، لطفا به مراقبت از آنها کمک کنید، حمام ببرید، غذا بدهید، آنها را به دکتر برده، سپس لباس های زیبا برای آنها انتخاب نمایید.