• فارسی
  • English

توضیحات راننده کامیون حمل سوخت

رانندگی با کامیون نفتی قدرتمند و بزرگ در شهرهای مدرن آمریکا و جاده های پر ترافیک. وظیفه شما در این بازی حمل و نقل بنزین برای پر کردن مخزن های جایگاه های سوخت در خارج از شهر می باشد.
با دقت رانندگی رانندگی کنید و مراقب سقوط حوادث و خسارت باشید چون مواد آتش زا و خطرناکی را جابجا می کنید.

ویژگی های بازی Grand City Oil Truck Driverراننده کامیون حمل سوخت:
  • کامیون ده چرخ
  • هیجان انگیز 
  • 8 سطح برای لذت بردن
  • شهرهای مدرن و ساختمان های طبیعی
  • لذت بردن از سه نوع کنترل: کج و راست کردن موبایل، فرمان و دکمه
  • کنترل واقعی بر اساس فیزیک
  • ایستگاه های نفت
  • اشتراک گذاری با خانواده و دوستان خود