• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز وگاس جرم 2

وظایف خود را به عنوان دست راست مافیوسی انجام دهید. به عنوان یک تیرانداز شهری یا مجرم برای پلیس استخدام شوید.