• فارسی
  • English

توضیحات راننده تاکسی دیوانه

در شهر بزرگ بازی به عنوان یک راننده تاکسی فعالیت خود را شروع کنید. مسافران را سوار نموده و از سریعترین راه‎ها به مقصدشان برسانید.

قطعات مختلف ماشین خود را می‎توانید تغییر و تقویت نمایید. با پول‎هایی که بدست می‎آورید، تاکسی‎های جدید بخرید و از سواری با آنها لذت ببرید.

ویژگی‎های بازی راننده تاکسی دیوانه:
  • شبیه سازی کامل محیط سه بعدی
  • امکان تقویت تاکسی
  • سوار و پیاده کردن مسافر
  • مراحل سخت پیشرو به عنوان یک راننده تاکسی