• فارسی
  • English

توضیحات راننده کامیون سیستم حمل و نقل

تبدیل شدن به راننده کامیون مدرن، نشان دادن مهارت های رانندگی خود، به چالش کشیدن سیستم حمل و نقل و انجام ماموریت های سخت در این بازی سه بعدی رانندگی با کامیون و جرثقیل.
ورود به سیستم حمل و نقل با جرثقیل و بیل مکانیکی. بازی آسان اما پر ماجرا.

امکانات بازی Log Transporter Truck Driver - راننده کامیون سیستم حمل و نقل:
  • تجربه منحصر به فرد از رانندگی با وسایل نقلیه سنگین
  • کاوش در محیط آفتابی و برفی
  • فرمان نرم، ترمزهای هیدرولیک، بلند کردن و کنترل چرخش
  • شگفت انگیز
  • گرافیک سه بعدی