• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه کونگ فو

بازی مبارزه ای کونگ فو. بزرگترین مبارزه جهان بدون هیچ قانونی و تنها برای زنده ماندن یا مردن آغاز شده است. یک شخصیت جدید قدرتمند به نام شیطان گردباد از ژاپن است که سوگند خورده همه رقبا را شکست سنگینی خواهد داد.
هر یک از کاراکترها برای بقا و افتخار باید به سختی مبارزه کنند. به راستی چه کسی قویترین جنگنده روی زمین است؟