• فارسی
  • English

توضیحات قلعه نظامی

یک دنیای بزرگ که توسط بازیکنان سراسر جهان ایجاد شده است. مکانیزم های جدید برای نبردهای میان بازیکنان مختلف طراحی شده است.
  • اضافه کردن یک تیم قوی و با شکوه
  • تصمیم برای ترکیب ارتش با در نظر گرفتن توانایی های سربازان خود
  • تراکم یک ارتش شکست ناپذیر و مبارزه با بازیکنان در سراسر جهان
  • استخدام شوالیه شجاع، وحشی های بی باک و ماگس قدرتمند
  • ساخت قلعه و بسیاری از ساختمان های منحصر به فرد
  • رفع تشنگی خود برای قدرت!