• فارسی
  • English

توضیحات نقطه و اتصال

اکتشاف در سرزمین های زیبا و سوار شدن بر کشتی ماجراجویی به وسیله حل کردن پازل های با اقلام جادویی در طی مسیر.
ماجراجو، آماده هستید.

دلایلی دوست داشتن بازی نقطه و اتصال:
  • بازی رایگان
  • چلش در 155 مرحله دوست داشتنی
  • لذت بردن از سادگی، بازی تنها با اتصال نقاط مشابه
  • حل پازل های هوشمندانه با 15 مکانزیم بصری
  • گشت و گذار در سرزمین های زیبا با گرافیک فوق العاده