• فارسی
  • English

توضیحات توربو لیگ

ترکیب فیزیکی زنده با مهارت های رانندگی خود برای شکست مخالفان و انفجار گل.
ترکیب سرگرم کننده فوتبال با مسابقه در یک بازی.
  • رقابت 3 به 3 در زمان واقعی
  • ایجاد طرح های شگفت انگیز شخصی برای سوار خود
  • چرخ های مربوط به آینده
  • گفتگو با بازیکنان دیگر در سراسر جهان، دوستان جدید و دعوت از آنها برای پیام شخصی
  • گرافیک شگفت انگیز
  • بازی برای تمام کاربران تلفن همراه در سراسر جهان
  • مسابقه، فوتبال، اتومبیل، پرواز، توربو، موشک و نیترو