• فارسی
  • English

توضیحات تولد فرزند مادر حامله

سلام. آلیشیا برای رفع مشکل خود به بیمارستان ما آمده است. او به عنوان یک مادر نمی داند که قبل و بعد از تولد نوزاد باید چه کارهایی انجام دهد و در نتیجه به کمک شما نیاز دارد.
در این بازی هر آنچه که یک مادر خوب نیاز داراد را در اختیارش قرار دهید.
موفق باشید.

کارهایی که باید در بازی Pregnant Woman Baby Birth - تولد فرزند مادر حامله انجام دهید:
  • ابتدا به خانه او بروید.
  • به او در خوردن و نوشیدن کمک کنید.
  • گذاشتن موسیقی برای استراحت کردن او
  • به ترتیب بر آوردن برخی نیازه های بیمارستان
  • قبل از زایمان انجام ورزش هایی مناسب زایمان
  • کمک به او بعد از زایمان
  • انتخاب لباس مناسب برای او و فرزندش
خوش بگذره.