• فارسی
  • English

توضیحات توپ پلکان

تمام کاری که باید انجام بدهید، حفظ تعادل توپ در هنگام گذر و روشن نمودن مکعب های مختلف است.
ساده به نظر می رسد؟ امتحان کنید!
کنترل توپ به وسیله سنسور جاذبه دستگاه انجام می شود.

ویژگی های بازی A Mazed Ball - توپ پلکان:
  • بازی سه بعدی
  • حرکت، چرخش، پرش و جابجایی
  • محل پرش
  • سوئیچ های منطقی
  • کنترل به وسیله سنسور جاذبه دستگاه
  • صدای سه بعدی و ویبره در صورت پشتیبانی دستگاه