• فارسی
  • English

توضیحات حرکت توپ

با کج و راست کردن موبایل خود یا دکمه های کنترلی، توپ را به نقطه تعیین شده برسانید.
در مسیر حرکت توپ شما به سمت مقصد، سوراخ های وجود دارد که شما به تله خواهند انداخت.
بازی شامل 102 مرحله متفاوت است که سطح دشواری آنها به مرور افزایش می یابد. هر چه سریع تر به مقصد برسید، رکورد بهتری را بجای گذاشته اید.

ویژگی های بازی Classic Labyrinth 3d Maze - حرکت توپ:
  • شبیه ساز طبیعی و دقیق حرکت توپ
  • کنترلر جدید جوی استیک
  • حرکت روان توپ
  • ثبت رکوردهای شخصی
  • سه سیستم رتبه دهی
  • صدای طبیعی