• فارسی
  • English

توضیحات زنبور عسل درخشان

کاوش در جهان زنبورهای عسل و دیدار با زنبورها و عنکبوت ها در یک بازی به سبک تطبیق 3 تایی.
با کنار هم قرار دادن آیتم ها، خط یک شکلی ایجاد کنید و با پیوستن به این ماجراجویی مهارت های عالی خود را نشان دهید.

امکانات Bee Brilliant - زنبور عسل درخشان:
  • آسان، گیم پلی اعتیاد آور پازل! بازی و اتصال یک خط رنگارنگ زنبور عسل
  • 6 حالت مختلف بازی و صدها مرحله اعتیاد آور
  • چالش با دوستان خود
  • حالت های مختلف بازی