• فارسی
  • English

توضیحات مرخصی روزانه

جلوتر از رئیس خود باشید و کلاهبرداری را عالی انجام دهید. مراقب باشید که سرتان را روی پیاده رو نبینید.
فکر کردی کجا داری میری؟ من تو را می بینم، منو نادیده نگیر.