• فارسی
  • English

توضیحات خشم استیک 5

مبارزه با زامبی.
سناریو: یک گروه عجیب و غریب از دشمنان در شهر ظاهر شدند و مردم بی گناه را به عنوان ابزار تجربی می کشند.
بسیاری از مردم به زامبی تبدیل شده اند. شما وظیفه دارید با قهرمان و دوستان خود مردم را نجات دهید و دشمنان را حذف کنید.

امکانات بازی Anger of Stick 5 - خشم استیک 5:
  • جمع آوری همکاران مختلف
  • 6 نوع همراه قابل اعتماد را جمع آوری کنید.
  • می توانید در مرحله با مجموع 3 همراه، کار را شروع کنید.
  • می توانید از هر دو حالت تک و حالت جامبی لذت ببرید.
  • با انواع حرکات و اقدامات واقعی