• فارسی
  • English

توضیحات جنگ جهانی تانک

لذت بردن از بازی یک یا چند نفره.
  • کنترل تانک سه بعدی ساده
  • نابود کردن تانک های دیگر تیم
  • امکان بازی به صورت تک نفره
  • مبارزه با 50 تانک
  • دریافت بالاترین امتیاز